Proiect / About

Despre proiect / Project description

English below // Sistemul de guvernanta si management al ariilor protejate din Romania a fost schimbat recent prin vointa unilaterala a autoritatii centrale de mediu intr-un sistem care tinde sa devina centralizat si care reduce semnificativ posibilitea de implicare a societatii civile. OUG 75/2018 privind modificarea unor acte normative din domeniul protectiei mediului, in urma careia 530 de arii protejate au ramas fara custozi a fost obiectul mai multor tentative de anulare / modificare pentru revenirea la situatia anterioara, initiativele venind din partea Coalitiei Natura 2000 si a unor partidelor politice, nefiind solutionate, in detrimental naturii.

Prin actiunile de advocacy si watchdog propuse vom contribui la reconfigurarea sistemului de guvernanta si management al ariilor protejate. In
campania de advcocacy vor fi propuse 3 modificari legislative pentru un sistem eficient, eficace si participativ de guvernanta si management si vor fi
sustinute intelegerea si mobilizarea publica si a societatii civile in acest domeniu. Beneficiarii proiectului: membri retelei Coalitia Natura 2000, alti reprezentanti ai socitatii civile, factori interesati institutionali care vor fi implicati in conceperea modelului de guvernanta.

Obiectiv principal

Facilitarea modificarii participative a legislatiei privind ariile protejate in vederea imbunatatirii politicilor publice si a sistemului de guvernanta al acestora si stimularea implicarii civice in domeniul protectiei mediului, prin activitati de watchdog si prin derularea unei campanii de advocacy

Obiectivul de dezvoltare organizațională al proiectului

Consolidarea capacitatii a cel puțin 20 organizatii neguvernamentale de mediu de a se implica pe termen lung in protectia naturii prin dezvoltarea
capacitatii organizationale a Coalitiei Natura 2000 si a membrilor si prin eficientizarea modului de organizare a activitatii retelei.

Beneficiarii proiectului

Cele 20 de ONG-uri membre ale Coalitiei care isi vor consolida capacitatea organizationala prin participarea la instruiri si prin implicarea directa in
campania de advocacy. Instrumentele de management organizational dezvoltate in cadrul proiectului vor fi discutate si diseminate in cadrul retelei, contribuind la consolidarea capacitatii si eficientizarea functionarii acesteia.

Beneficiari intermediari

- autoritatile cu atributii legale la nivel national privind managementul ariilor protejate care vor fi abordate in campania de advocacy, precum Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Regia Nationala a Padurilor.
- minim alti 3 reprezentanti ai mass media si societatii civile care vor fi implicati in derularea campaniei de advocacy
- minim 10000 de persoane din randul publicului larg care vor avea acces la informatiile diseminate si se vor mobiliza in cadrul campaniei de
advocacy.

Scopul proiectului

Sustinerea eficientizarii sistemului de guvernanta si management al ariilor protejate din Romania prin actiuni de advocacy si watchdog menite sa
imbunatateasca cadrul legal si al politicilor publice, prin cresterea capacitatii, sustenabilitatii si gradului de implicare a societatii civile si prin stimularea cetateniei active in acest domeniu

Întrebări sau propuneri?

Ne puteți contacta pentru orice întrebări sau propuneri pentru campania de modificări ale legii!


Participatory governance through the involvement of civil society in nature conservation in Romania

A recent change in the protected area governance and management system, made by the government without consultation, initiated a centralization
process, reducing significantly opportunities for active involvement of various entities / civil society. One of the results of the Emergency Ordinance
75/2018 was the cancelling of management contracts for delegated management of 530 protected areas. The NGO Coalition Natura 2000 and some
political parties had several initiative to reverse the changes in the legislation.

This project will contribute to the reconfiguration of the protected area governance and management system through advocacy and watchdog
activities. The advocacy campaign will focus on 3 changes for the efficient and effective, participatory governance and management and will
contribute to improving understanding and public action of the civil society in this domain.

Project beneficiaries: members of the Coalitia Natura 2000 network, other representatives of the civil society, institutional actors involved in designing
the governance model.

The partnership with the Pro Democratia Association – Brasov Club will increase significantly the chances for successful campaigns and will allow
experience exchange between the two organizations. This joint experience will directly help increase the capacity of the Coalition. The project
supports the 20 NGOs of the network to improve their management capacity by providing tools for strategic planning, communication and
organizational management, thus improving civic intervention capacity on the long term.

Scroll to top