Scrisoare deschisă parc eoliene Potoc

Prezenta scrisoare de poziție reprezintă opinia unui grup de ONG-uri de protecția naturii reunite sub cupola Coaliției Natura 2000, referitoare la decizia de a excepta cele 4 proiecte de turbine eoliene la care se adaugă alte proiecte ce insumeaza mai mult de 200 de turbine eoliene care se află în diferite etape ale planificării (PUZ/proiect) de la aplicarea procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Considerăm această decizie ca fiind nelegală și neconformă cu legislația și jurisprudența europeană, iar amplasarea parcurilor eoliene în imediata vecinătate a ariilor naturale protejate, care reprezintă una dintre zonele cele mai importante din punct de vedere al avifaunei, ca fiind inoportună, pe seama următoarelor argumente:

Scrisoare deschisă parc eoliene Potoc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top