Grup de lucru legislație arii protejate / Legal work group

Engilsh below // Coaliția Natura 2000 a fost invitată în cadrul grupului de lucru de la Ministerul Mediului, privind îmbunătățirea legislației ce ține de arii protejate. Este vorba despre un grup inter-insituțional (ANPM, ANANP, MM, GNM, Administrația Prezidențială, CN2000) unde se au loc dezbateri și propuneri de acte normative îmbunătățite în ceea ce privește întreg sistemul de guvernanță al ariilor protejate din România. Coaliția Natura 2000 este prezentă în calitate de reprezentant al grupurilor de experți din partea societății civile. Întâlnirile vor conduce la realizarea unui prim draft (versiune imbunatățită a OUg 57), urmând ca după finalizarea draftului, Coaliția să demareze acțiuni participative pentru implicarea mai multor actori din partea societății civile.

Natura 2000 Coalition is now part of the technical workgroup organized by the Ministry of Environment, with the main purpose of improving the legal context regarding protected areas in Romania. We will be part in a trans-institutional work group, representing the expert network from the civil society, and together with other public institutions we will debate the actual legal framework and we will propose improved versions of the current law. Finally, a draft of the improved law (OUG 57/2007) will be published and we (Natura 2000 Coalition) will organize participative events in order to listen and include opinions from a wider range of actors within the civil society.

Grup de lucru legislație arii protejate / Legal work group

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top