Deblocarea administrării ariilor protejate din România

Coaliția Natura 2000 România consideră că actuala legislație a ariilor protejate blochează administrarea reală a acestora, fiind necesară o revizuire urgentă, care să modernizeze politica de conservare a biodiversității și a valorilor asociate. O astfel de revizuire, implică pe de-o parte includerea obligațiilor legale ce țin de directivele UE, iar pe de altă parte, presupune regândirea unor articole nefuncționale, din mai multe perspective. Coaliția Natura 2000 a fost implicată în ultimul an în mai multe grupuri de lucru, atât la nivelul instituțiilor de stat cât și la nivelul societății civile, organizate în cadrul proiectului ”Guvernanță participativă prin implicarea societății civile în protecția naturii din România”. De-a lungul acestui proces s-a agreat asupra următoarelor aspecte critice, pe care Coaliția și majoritatea actorilor implicați le doresc îmbunătățite: 

  1. Posibilitatea oricăror entități juridice eligibile, să devină administratori delegați. Din 2018, statul a promulgat o serie de amendamente care au exclus organizațiile neguvernamentale de la posibilitatea de administrare a ariilor protejate, acestea rămânând sub controlul unei agenții de stat, care și-a dovedit incapacitatea în fața a sute de regiuni protejate ce acoperă peste 20% din suprafața țării. Organizațiile societății civile au contribuit la administrarea ariilor protejate cu milioane de euro accesați prin proiecte, sute de experți în biodiversitate, conservare, dezvoltare durabilă, turism și mii de voluntari, în timp ce agenția responsabilă a administrat arii protejate cu o medie de 3 oameni pe județ.
  2. Recunoașterea prin lege a administrării ariilor protejate ca fiind un serviciu de interes public, astfel fiind întărite bazele delegării și finanțării acestor servicii. 
  3. Standardizarea sistemului de management al ariilor protejate, adoptând categoriile și principiile promovate de UICN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii). Astfel de standarde, ajută la crearea unui cadru legal clar și eficient, la îmbunătățirea comunicării și a înțelegerii celor implicați în conservare și la facilitarea unor instrumente de planificare, funcționale și dovedite la nivel internațional. 
  4. Baza legală pentru o modalitate modernă, informatizată, transparentă și funcțională de evaluare. Evaluarea reprezintă un aspect critic și este piroritară o dezbatere extinsă asupra principiilor de evaluare, care trebuie să aibă în primul rând rol de îndrumare. Sistemul de evaluare (și autoevaluare) trebuie de asemenea să încurajeze, pe de-o parte, administratorii să contribuie cu date reale în baza de date, iar pe de altă parte, să creeze un context neutru și obiectiv pentru evaluatori.
  5. Introducerea unor termene și responsabilități clare pentru articolele din legea ariilor protejate. Începând cu procesul de realizare, revizuire și aprobare a planurilor de management, și continuând cu toate articolele care presupun realizarea de activități critice pentru administrare este necesar un termen de timp clar pentru îndeplinirea acestora. 
  6. Revizuirea sistemului de zonare pentru ariile protejate. Zonarea trebuie să fie un instrument clar de management și de comunicare, însă în acest moment, în OUG 57/2007 regăsim o secțiune de lege stufoasă, cu erori, repetiții, condradicții și neclarități. Coaliția Natura 2000 propune o zonare clară, aplicabilă pentru orice tipuri de arii protejate, care să permită lărgirea suprafețelor de protecție strictă și care să țină cont atât de nevoile de conservare cât și de nevoile comunităților din arii protjeate. 
  7. Introducerea unor articole care să permită finanțarea de la bugetul de stat, într-o manieră transparentă, eficientă și eficace a serviciilor de bazaă necesare pentru administrarea ariilor protejate.

Un prim draft al acestor propuneri se poate consulta pe site-ul proiectului: http://advocacy.natura2000.ro/index.php/2022/05/14/propunerile-coalitiei-pentru-oug-57/ 

Activitațile au loc în cadrul proiectului: ”Guvernanță participativă prin implicarea societății civile în protecția naturii din România”, proiect derulat de Federația Coaliția Natura 2000 în parteneriat cu Asociația Pro Democrația Club Brașov, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Deblocarea administrării ariilor protejate din România

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top