Analiza eficienței managementului actual al AP (draft 1)

În cadrul proiectului, Coaliția Natura 2000 prezintă prima versiune a analizei privind eficiența sistemului actual de management al ariilor protejate și posibile soluții alternative de organizare.

Analiza eficienței managementului actual al AP (draft 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top